Confidențialitate & GDPR

I. Informații generale

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal furnizate pe acest website reprezintă responsabilitatea SC Util S.P.C. SRL („Util SPC”), cu sediul central în Giurgiu, Str. Prieteniei nr. 1, jud. Gurgiu, Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.utilspc.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Util SPC va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Util SPC, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul trimiterii unei cereri de oferă, al plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Util SPC va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Util SPC prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Util SPC, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.;
– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Util SPC în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare;
– pentru activităţi de marketing și vânzare, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Util SPC, prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați, respectiv să ne plasați o cerere concretă de ofertă sau de alt fel prin care ne solicitați o comunicare de tip comercial în acord cu proiectele dvs.
– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Util SPC prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Util SPC va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Util SPC (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 5-50 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de a nu mai primi comunicări comerciale, Util SPC va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că solicitarea nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Util SPC poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Util SPC în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului;
– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Util SPC prin intermediul Site-ului;
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Util SPC pot fi transferate în afara României numai către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Util SPC, conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Util SPC cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Util SPC a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Util SPC să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Util SPC către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

VIII. Politica de cookies

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul.

În vederea măsurării și analizării traficului de pe Site avem instalate serviciile Google Analytics și Metrica Yandex care colectează despre utilizatori informații precum:

– cum au ajuns pe site;
– ce activitate desfășoară pe site (vizualizări de pagini, cereri de ofertă etc.);
– din ce locație fizică (la nivel de localitate) este vizitat situl.

Pentru a monitoriza corect traficul de pe Site atât serviciul Google Analytics cât și Metrica Yandex folosesc cookie-uri, adică mici fragmente de cod javascript care execută diverse acțiuni insesizabile pentru utilizator. Nici Util SPC nici serviciul de analiză web Metrica Yandex nu au cum să identifice un anumit utilizator doar pe baza unor cookie-uri sau a unor informații vizualizate în interfața de utilizator. Nici Google nu are cum să identifice un anumit utilizator doar pe baza informațiilor adunate ca urmare a vizitei sale pe utilspc.ro, dar coroborând această vizită cu vizita pe alte situri și cu alte activități specifice care implică deținerea unui cont Google (de pildă vizitarea unor site-uri cu un telefon mobil Android conectat la contul personal) Google poate identifica un utilizator până la nivel de adresă personală, telefon, vârstă etc. De aceea vă sfătuim să managerizați preferințele dvs. legate de felul în care vă poate monitoriza Google în relație directă cu Google urmând această adresă:

https://myaccount.google.com/data-and-privacy

Lista cookie-urilor plasate de toate aceste servicii:

– Analytics: _ga, _gat, _gid
– Metrica: _ym_isad, _ym_uid, _ym_visorc

– Pentru a dezactiva cookieurile când navigați pe situl nostru este suficient să folosiți opțiunea de „dezactivare cookieuri” din browserul dvs. Pentru cele mai uzuale browsere web această opțiune se găsește astfel:

– În Google Chrome: Settings > Content settings > Cookies
– În Firefox: Options > Privacy & Security > History
– În Opera: Settings > Cookies

Pentru a dezactiva în mod specific cookie-urile plasate de Analytics, singurul serviciu menționat mai sus care ar putea să vă identifice nominal (dar numai până la data de 1 iulie 2023, când va intra în vigoare noua aplicație Google Analytics 4, care nu mai folosește cookies), puteți folosi instrumentul Google pentru browserul dvs. :

– Download de aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Ultima actualizare: 19 iunie 2022